کانال کولر

کانال کولر

کانال کولر : اگر قصد دارید از کولر آبی برای خانه یا محل کار خود استفاده کنید ، مهمترین نکته توجه به نصب مجرای خنک کننده است. با بیان اهمیت نحوه عملکرد کانال کولر ، می توان گفت که اگر بهترین مارک کولر آبی را خریداری کرده اید اما کانال کشی کولر  آن در ساختمان به خوبی طراحی نشده است ، نمی توانید از پتانسیل خوب آن استفاده کنید.

کانال کشی کولر

در واقع ، کانال کشی کولر بخشی از معماری ساختمان هستند. فرض کنید شما به تازگی وارد خانه جدیدی شده اید که متأسفانه تهویه مطبوع ندارد ، در این صورت باید از یک ساختمان برای تخریب سقف خانه و احداث کانال جدید با توجه به اصول تهویه مطبوع کمک بگیرید.

بنابراین توجه کردید که کانال کشی کولر نه تنها بخشی از دکوراسیون داخلی هستند ، بلکه میزان خنک کننده ساختمان را نیز تعیین می کنند.

کانال کولر

سیستم هایی که جریان هوا را به عنوان تابعی از فشار منتقل می کنند نیز به سه قسمت تقسیم می شوند:

 • فشار کم
 • فشار متوسط
 • فشار بالا
 • بر اساس این تقسیم بندی ، سیستم نصب مجرای تهویه
 • مطبوع در زاویه سنج طراحی شده است.
 • طراحی مبتنی بر کاهش سرعت
 • طراحی بر اساس کاهش مداوم فشار
 • طراحی بر اساس کاهش فشار متعادل
 • طراحی مبتنی بر فشار استاتیک

توجه: هنگام انتقال کولر ، برای انتقال صحیح هوا باید به چند نکته توجه کرد:

 1. گرمای محیط
 2. هیچ نشتی وجود نداشت
 3. میزان نویز تولید شده
 4. سرعت انتقال باد
 5. فضایی که مجرای کولر باید برای آن ساخته شود
 6. اصطکاک را کاهش دهید
 7. طراحی مناسب شاخه ها که باید برای انتقال هوا انجام شود
 8. از سایز مناسب مجرای کولر برای طراحی در فضاهای مختلف
 9. استفاده کنید
 10. جلوگیری از انتقال ارتعاشات در مسیر مجاری
خانه درباره ماتماس با ما
برای دریافت مشاوره پیام دهید